About | People | Research | Events | Join Us | Contact | 中文版 
 

Students   Alumni

Enrolled in 2020

48350

14986

 

 Yinghui Ge Yang Zhang


(Ph. D. Student) (Ph. D. Student)


yinghuig@tju.edu.cn zhangyang99@tju.edu.cn


45A2

7A7E

6B5D

53C7

Hanxu Ai Guanxin Cheng Shifa Guo Yuan Li Ze Li
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
15330038857@163.com chengguanxin@tju.edu.cn shifaguo97@gmail.com lyxcr@tju.edu.cn lize@tju.edu.cn

54D7

2904E

19A8A

29192

Hongbin Wu Huimei Wang Yongjing Wang Xue Yang Hongzhe Zhang
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
whb18234503330@163.com huimei_wang5506@tju.edu.cn Yongjingw@tju.edu.cn yangxueer@tju.edu.cn hongzhezhang6@gmail.com

Enrolled in 2021

1AD68

23BE8

39FCKaixuan Fan Liang Ma Peihe Yang

(Ph. D. Student) (Ph. D. Student) (Ph. D. Student)

fankaixuan@tju.edu.cn liangma@tju.edu.cn peihe_yang@tju.edu.cn

D65E

BFBA

F3D0

45C0

2AAD

Jing Bai Yingbo He Xinyi Jiao Honghui Liao Junfei Liu
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
bai123jing@126.com heyingbo@tju.edu.cn 894605995@qq.com cm2382712744@163.com 17854283312@163.com

1C71C

16545

715D5

133EA

Jianmin Li Jiaqi Liu Liang Li Mengjiao Li Yu Liu
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
jianminli@tju.edu.cn 2021210037@tju.edu.cn li_liang@tju.edu.cn 1342496865@qq.com 1505081356@qq.com

1598D

3265F

3FCC

A4D7

DE70

Qiyuan Mao Qiongyao Wang Yupeng Wang Zifan Xu Ziqing Xiao
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
qiyuan_mao@tju.edu.cn 1439564943@qq.com wangyupeng202101@163.com xzfhbnu@163.com kingshaw@tju.edu.cn

22F52

13AF

2F30Cheng Zhang Kaiyu Zhang Weicheng Zhao

(Master Student) (Master Student) (Master Student)

chengzhangphys@tju.edu.cn kaiyu_zhang@tju.edu.cn zhaoweichengok@163.com

Enrolled in 2022

81C9

1C73D

28269

3BF7


Pengju Hu Jialin Li Yanqi Wang Yang Yang
(Ph. D. Student) (Ph. D. Student) (Ph. D. Student) (Ph. D. Student)
pengjuhu@tju.edu.cn lijl007@tju.edu.cn wangyanqi0@gmail.com yangyang2020@tju.edu.cn

2AA4C

BBF8

F426

FBD6

14DD3

Yuqi Chen Jiahao He Wenxue He Zhichao Li Yazhi Niu
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
yuqi_chen@tju.edu.cn jiahao_h@tju.edu.cn hewenxue@tju.edu.cn lizc@tju.edu.cn niuyazhi@tju.edu.cn

36192

6448

547D

9357

F9D7

Changlong Sun Jiaojiao Wang Zehua Wu Haichuan Zhang Lei Zhang
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
sunchanglong@tju.edu.cn wangjiaojiao@tju.edu.cn wuzh_2022@tju.edu.cn haichuan_zhang@tju.edu.cn 1007229766@qq.com

8E729

13465

9821

 


Wanxin Zhang Xiaoyi Zhang Zichan Zheng

(Master Student) (Master Student) (Master Student)

1085636771@qq.com xiaoyi_zhang@tju.edu.cn zichanzheng@163.com

天津大学理学院 量子交叉研究中心   地址:天津津南区 雅观路135号 天津大学北洋园校区32楼146 
Center for Joint Quantum Studies, School of Science, Tianjin University     Address : Yaguan Road 135, Jinnan District, 300350 Tianjin, P. R. China