About | People | Research | Events | Join Us | Contact | 中文版 
 

Students   Alumni

Enrolled in 2018
Samia Arain Zaheer Iqbal


(Ph. D. Student) (Ph. D. Student)


samia.arain100@gmail.com z.iqbaal@gmail.com


Enrolled in 2019
Zhanfeng Mai Wenjie Zhang


(Ph. D. Student) (Ph. D. Student)


zhanfeng.mai@gmail.com zhangwenjie19@tju.edu.cn


152DD

Shanshan Chen Xi Chen Xiaodong Li Yingxin Liu Zhen Liang
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
shanshanchen@tju.edu.cn chenxi032@tju.edu.cn xiaodongliphys@163.com yingxinliu@tju.edu.cn liangzhen@tju.edu.cn

Han Zhao(Master Student)zhaohan97@tju.edu.cnEnrolled in 2020

48350

Yinghui Ge(Ph. D. Student)yinghuig@tju.edu.cn45A2

7A7E

6B5D

53C7

Hanxu Ai Guanxin Cheng Shifa Guo Yuan Li Ze Li
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
15330038857@163.com chengguanxin@tju.edu.cn shifaguo97@gmail.com lyxcr@tju.edu.cn lize@tju.edu.cn

54D7

2904E

19A8A

3BF7

Hongbin Wu Huimei Wang Yongjing Wang Xue Yang Yang Yang
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
whb18234503330@163.com huimei_wang5506@tju.edu.cn Yongjingw@tju.edu.cn yangxueer@tju.edu.cn yangyang2020@tju.edu.cn

29192

Hongzhe Zhang(Master Student)hongzhezhang6@gmail.comEnrolled in 2021

1AD68

23BE8

39FCKaixuan Fan Liang Ma Peihe Yang

(Ph. D. Student) (Ph. D. Student) (Ph. D. Student)

fankaixuan@tju.edu.cn liangma@tju.edu.cn peihe_yang@tju.edu.cn

D65E

BFBA

F3D0

45C0

2AAD

Jing Bai Yingbo He Xinyi Jiao Honghui Liao Junfei Liu
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
bai123jing@126.com heyingbo@tju.edu.cn 894605995@qq.com cm2382712744@163.com 17854283312@163.com

1C71C

715D5

133EA

1598D

Jianmin Li Liang Li Mengjiao Li Yu Liu Qiyuan Mao
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
jianminli@tju.edu.cn li_liang@tju.edu.cn 1342496865@qq.com 1505081356@qq.com qiyuan_mao@tju.edu.cn

3265F

3FCC

A4D7

DE70

22F52

Qiongyao Wang Yupeng Wang Zifan Xu Ziqing Xiao Cheng Zhang
(Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student) (Master Student)
1439564943@qq.com wangyupeng202101@163.com xzfhbnu@163.com kingshaw@tju.edu.cn chengzhangphys@tju.edu.cn

13AF

2F30
Kaiyu Zhang Weicheng Zhao


(Master Student) (Master Student)


kaiyu_zhang@tju.edu.cn zhaoweichengok@163.com


天津大学理学院 量子交叉研究中心   地址:天津津南区 雅观路135号 天津大学北洋园校区32楼146 
Center for Joint Quantum Studies, School of Science, Tianjin University     Address : Yaguan Road 135, Jinnan District, 300350 Tianjin, P. R. China